Giới thiệu chung

Đáp ứng chọn gói nhu cầu về bao bì các loại cho khách hàng thông qua việc hợp tác với các nhà sản xuất khác hoặc trực tiếp đầu tư sản xuất. Mục tiêu này nhằm giúp khách hàng quản lý số lượng nhà cung cấp dễ dàng hơn.

Thông tin về công ty


- Tên: Công ty CP bao bì Xuân Cầu
- Điện thoại: 02203.887.888
- Email: kinhdoanh@baobixuancau.vn
- Thành lập: Năm 2016
- Địa chỉ nhà máy: Thôn Ngọc Lặc - Ngọc Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương
- Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Minh
- Vốn đầu tư: 100 tỷ đồng.

Thông tin về hoạt động

- Sản phẩm: Bao bì carton 2, 3, 5 và 7 lớp và các loại bào bì giấy khác.

Thông tin về trang thiết bị

- Diện thích nhà xưởng hiện tại: 6000m2
- Danh mục máy móc thiết bị:

Thông tin về nhân sự

- Tổng số CBCNV: 130; Gián tiếp/ trực tiếp: 15/115; 60 nữ/ 70 nam
- Lương bình quân tháng 26 ngày làm việc: 4.200.000Đ

Hệ thống quản lý chất lượng

- Phiếu kiểm định chất lượng
- Các hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị
- Chứng chỉ ISOL ISO 9001:2015

Khả năng cung cấp ( số lượng hộp quy đổi m2):

- 6.600.000m2/tháng (tối đa)
- 260.000m2/3 ca/ngày đêm (tối đa)
- Tần suất giao hàng: Sáng/ Chiều/ Tối (nếu cần)
- Phương tiện vận chuyển bằng xe tải của công ty (7 xe). Khi cần thiết có thể hợp đồng với bên ngoài.
- Thời gian cung cấp sản phẩm mới trung bình từ 3 đến 5 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu và khách hàng duyệt mẫu. Tuy nhiên thời gian này có thể rút ngắn hơn nếu có yêu cầu đặc biệt từ khách hàng.

Kế hoạch dài hạn

- Phát triển bền vững
- Đầu tư thêm 1 số máy móc thế hệ mới thân thiện với môi trường để đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng mới.
- Đáp ứng chọn gói nhu cầu về bao bì các loại cho khách hàng thông qua việc hợp tác với các nhà sản xuất khác hoặc trực tiếp đầu tư sản xuất. Mục tiêu này nhằm giúp khách hàng quản lý số lượng nhà cung cấp dễ dàng hơn.

Tin tức liên quan