THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyên Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại:

0913 319 913 - Điện thoại: 02203 887 888

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI